English Dutch Norwegian

Welcom to a new fishing season in Holmfoss - 2021!

Laksefiske i Holmfoss – Villaksens kongerike i Numedalslågen - nærmer seg oppstart. Vi grunneierne ser frem til et nytt yrende liv for våre gamle trofaste- og nyankomne fiskere ute i elveprammer, fiskebåter og langs elvebredden.

Laksefiske åpner 15. mai og varer frem til 8. august 2021, med mulighet for utvidelse dersom stor oppgang. 

Holmfoss online bestilling vil i år bli håndtert av Elveguiden.no med tilgjengelighet fra mai 2021.

På grunn av uavklarte restriksjoner for COVID-19 inneværende sesongen vil vi oppdatere informasjon utover mot åpningen og videre gjennom sesongen. Det er forventet at det blir justeringer med restriskjoner som også legger føringer på gjennomføring av fiske og fiske-arrangement! 

Manuell bestilling ved å kontakte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller mob + 4797961776

Ytterligere informasjon, kontakt Holmfoss Lakselag SA på + 4797961776, eller + 4791104383,

Om fiskesoner og priser, se vår nettside https://no.holmfoss.com/fiske-lisens

Kort oppsummert priser:

Sone 1 (Fossen) Halvdøgnskort 360,- Sone 2 Døgnkort kr 360,- / Ettermiddagskort kr 290,- Sone 3 Døgnkort kr 300,-

Sesongkort sone 2 fra kr 6.500,- sone 2 og 3 kr 10.000,- sone 3 kr 3.500,-

paypal 37x23